Affärsområden

Våra affärsområden

R2 Gruppen är genom diversifierad kompetens verksamma inom främst sex olika verksamhetsomården:

ROT-arbeten

Renovering, ombyggnad och tillbyggnad utgör några av våra huvudsakliga verksamhetsområden. Vi arbetar med en bred kundkrets som inkluderar privatpersoner, bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag, bostadsutvecklare och försäkringsbolag. Vårt mål är att tillgodose behoven hos alla våra kunder genom att erbjuda skräddarsydda lösningar och högkvalitativa tjänster.

Mark & anläggning

R2 Gruppen har lång erfarenhet inom grund, mark- och anläggningsarbeten. Vi specialiserar oss på en rad olika projekt, inklusive innergårdsrenoveringar, finplaneringsarbeten och dräneringar. Våra tjänster sträcker sig från att förnya och förbättra privata trädgårdar till att skapa attraktiva parkmiljöer och kommersiella ytor. 

Försäkringsbolag

Vi har ramavtal med flera ledande försäkringsbolag och genomför årligen ett betydande antal entreprenader på uppdrag av dessa bolag. Vårt partnerskap med försäkringsbolagen är av central betydelse för att hantera olika typer av renoveringsprojekt, ofta som resultat av fuktskador och andra oväntade händelser. Genom våra ramavtal kan vi effektivt och snabbt agera för att åtgärda skadorna och återställa fastigheter till sitt tidigare skick. 

Byggservice

Vi har ramavtal med ett flertal fastighetsägare, bostadsutvecklare och bostadsrättsföreningar. Genom dessa ramavtal åtar vi oss att tillhandahålla omfattande byggservice och utföra reparationer vid behov, samt att genomföra löpande underhållsåtgärder för att säkerställa att fastigheterna förblir i gott skick över tid. 

Tak & taksäkerhet

Vi utför takrenoveringar, takbyten och taksäkerhet på såväl villor och flerfamiljshus som kommersiella fastigheter, antingen som total -, utförande - eller samverkansentreprenader.

Fastighetskompletering

Vi har en omfattande uppsättning fastighetsrelaterade stödtjänster. Utöver att genomföra kompletteringsarbeten på fastigheter är vi också involverade i skötsel och underhåll av fastigheter. Detta innebär att vi tar hand om allt från grönyteskötsel och rengöring till reparationer och regelbundet underhåll. Genom att ta hand om dessa uppgifter avlastar vi våra kunders bördor och möjliggör att deras fastigheter hålls i optimalt skick över tid. 

Samarbetspartners

Kontakta oss!

Om du har några frågor eller funderingar är vi alltid redo att hjälpa dig!

R2 Gruppen AB

Hörnåkersvägen 10,
183 65 Täby

Fyll i formulärt nedanför om du har några frågor kring tidigare projekt eller anbudsförfrågan:

 
 
 
 
 
unsplash