Hem

Välkommnen till R2 Gruppen AB

Vi bygger och anlägger för en grönare framtid!

Vår verksamhet är uppdelad i fyra huvudområden: ROT-arbeten, fastighetskompletteringar, uppdrag från försäkringsbolag och mark- och anläggningsarbeten.

15 st

Anställda

300+

Slutförda entreprenader

6 st

Affärsområden

Våra affärsområden

R2 Gruppen är genom diversifierad kompetens verksamma inom främst sex olika verksamhetsomården:

ROT-arbeten

ROT-arbeten


Ett av våra främsta verksamhetsområden är renovering, ombyggnad och tillbyggnad!

Byggservice

Byggservice


Vi har ramavtal med flera fastighetsägare, utvecklare och bostadsrättsföreningar!

Mark &

anläggning

Mark & anläggning


R2 Gruppen har lång erfarenhet av grund, mark - och anläggningsarbeten!

Tak & taksäkerhet

Tak & taksäkerhet


Vi utför takrenoveringar, takbyten och taksäkerhet!

Försäkringbolag

Försäkringsbolag


Vi har ramavtal med flertalet försäkringsbolag och genomför årligen mångtalet entreprenader!

Fastighetskompletering

Fastighetskompletering


Vi består med fastighetskompletteringar och fastighetsrelaterade stödtjänster, däribland skötsel - och underhåll!

R2 Gruppen är ett erfaret och kompetent företag inom bygg och anläggningssektorn!

Vi erbjuder både bygg- och markrelaterade tjänster tack vare vår mångsidiga organisation med olika yrkesgrupper och erfarenheter. Ofta agerar vi som totalentreprenörer och hanterar allt från projektering till slutförande.


Vi arbetar huvudsakligen i Storstockholm, Mälardalen och Gävle med omnejd.

Våra ledord

✓  Lyhördhet

✓  Lyhördhet

Vi skall vara inkännade och förstående i en kund – och entreprenörsrelation.

✓  Tidseffektivitet

✓  Tidseffektivitet

Vi skall vara effektiva, både vad gäller tid, ekonomi och miljöpåverkan.

✓  Löfteshållande

✓  Löfteshållande

Vi skall hålla vad vi lovar och vara konsekventa i vår leverans mot såväl beställare som leverantörer

✓  Arbetsmiljö

✓  Arbetsmiljö

Vi skall vara en arbetsplats som omhändertar våra kollegor. Nollvision vad gäller arbetsplatsolyckor och tillbud.

Samarbetspartners

Kontakta oss!

Om du har några frågor eller funderingar är vi alltid redo att hjälpa dig!

R2 Gruppen AB

Hörnåkersvägen 10,
183 65 Täby

Fyll i formulärt nedanför om du har några frågor kring tidigare projekt eller anbudsförfrågan:

 
 
 
 
 

Varje dag drabbas ett barn av cancer


Varje dag drabbas ett barn av cancer. På R2 Gruppen kämpar vi därför för att fler barn skall återvända till en normal vardag efter att ha insjuknat i denna hemska sjukdom. Därför skänker vi årligen en del av vinsten för att motverka barns lidande.


Gör som oss och anslut dig du också!

unsplash