KMA

Kvalitet, miljö

och arbetsmiljö

Kvalitet, miljö & arbetsmiljö (KMA)

R2 Gruppen arbetar regelbundet med att utveckla och förbättra sin Kvalitet, Miljö – och Arbetsmiljö.
 

R2 Gruppen har tydliga Kvalitets, Miljö – och Arbetsmiljömål och har ett internt Ledningssystem som korresponderar med välbeprövade ISO 9001 och ISO 14001.

Minskad miljöpåverkan


Inom R2 Gruppen har vi som mål att i så stor utsträckning som möjligt minimera vår miljöpåverkan utan att dra ner på produktionstakt och effektivitet.

✔ Åtgärder


Som en del av vårt mål är vi omsorgsfulla i avfallshanteringen, driver våra fordon på grön diesel och strävar efter våra uppsatta miljö - och kvalitetsmål i det ledningssystem vi tagit fram och implementerat i verksamheten.

✔ Utbildning


Vi håller regelbundna kurser kring miljömedvetenhet för att hålla oss kvar i bräschen för en grönare byggbransch.

Kontakta oss!

Om du har några frågor eller funderingar är vi alltid redo att hjälpa dig!

R2 Gruppen AB

Hörnåkersvägen 10,
183 65 Täby

Fyll i formulärt nedanför om du har några frågor kring tidigare projekt eller anbudsförfrågan: