Om oss

Om oss

R2 Gruppen bygger och anlägger för framtiden!

R2 Gruppen har genom åren samlat på sig lång erfarenhet av bygg – och anläggningsarbeten av varierande slag där kundfokus, hållna löften och närvaro varit viktiga ledord.


Verksamheten fördelas över fyra ben:bygg – och ROT-verksamhet, fastighetskompletteringar, försäkringsbolag och mark – och anläggningsarbeten.


R2 Gruppen är ett Stockholmsbaserat företag med filial i Gävle vilket efter de betydande översvämningarna 2019 blivit en betydande marknad för bolaget.


Då bolaget valt att bygga en organisation med varierande yrkesgrupper likväl som kompetens – och erfarenhet har man möjlighet att under samma tak erbjuda såväl bygg – som markrelaterade tjänster.


Inte sällan axlar vi rollen som totalentreprenör i vilken vi är behjälpliga med projektering, utförande och slutförande med tillhörande slutdokumentation. Lika ofta är uppdragen i utförandeform eller i olika typer av samverkansentreprenader med våra beställare.


Vi arbetar främst i Storstockholm, Mälardalen och Gävle med omnejd.

Våra ledord

✓  Lyhördhet

✓  Lyhördhet

Vi skall vara inkännade och förstående i en kund – och entreprenörsrelation.

✓  Tidseffektivitet

✓  Tidseffektivitet

Vi skall vara effektiva, både vad gäller tid, ekonomi och miljöpåverkan.

✓  Löfteshållande

✓  Löfteshållande

Vi skall hålla vad vi lovar och vara konsekventa i vår leverans mot såväl beställare som leverantörer

✓  Arbetsmiljö

✓  Arbetsmiljö

Vi skall vara en arbetsplats som omhändertar våra kollegor. Nollvision vad gäller arbetsplatsolyckor och tillbud.

15 st

Anställda

300+

Slutförda entreprenader

6 st

Affärsområden

Samarbetspartners

Kontakta oss!

Om du har några frågor eller funderingar är vi på R2 Gruppen alltid redo att hjälpa dig!

R2 Gruppen AB

Hörnåkersvägen 10,
183 65 Täby

Fyll i formulärt nedanför om du har några frågor kring tidigare projekt eller anbudsförfrågan:

 
 
 
 
 

Varje dag drabbas ett barn av cancer


Varje dag drabbas ett barn av cancer. På R2 Gruppen kämpar vi därför för att fler barn skall återvända till en normal vardag efter att ha insjuknat i denna hemska sjukdom. Därför skänker vi årligen en del av vinsten för att motverka barns lidande.


Gör som oss och anslut dig du också!